De website is op het moment in onderhoud, waardoor delen wellicht niet zichtbaar zijn. Uw geduld wordt op prijs gesteld.
Laatste nieuws:
Koude golf

Bestuur

Het bestuur van de ijsvereniging bestaat uit 3 personen. De bestuursleden zijn:
Ons rekeningnummer is: NL73 INGB 0006 4598 76 

Vrijwilligers

Naast het bestuur zijn er een twintigtal vrijwilligers actief. De vrijwilligers verzorgen de volgende activiteiten :
Leden

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en zal beëindigd worden na schriftelijke opzegging.