Laatste nieuws:
IJsdikte

NIEUWS

Hier vindt u het laatste (ijs)nieuws van IJsvereniging Hoogkerk.
 
arrow  IJsdikte
arrow  Waterpomp geinstalleerd
arrow  Werkdag vrijwilligers
arrow  Notulen ALV
arrow  ALV 21 November a.s.
arrow  Koude golf
arrow  Piet Paulusma
arrow  IJsdag
 
IJsdikte   16-12-2022
Na een hoopvolle nacht alleen maar teleurstelling. Alleen maar temperaturen boven het vriespunt in plaats van de beloofde -5° vorst!

Top

 
Waterpomp geinstalleerd   05-12-2022

De electrische waterpomp weer geplaatst en kan nu de komende dagen zorgen voor voldoende water op de baan.
Top

 
Werkdag vrijwilligers   26-11-2022
Onze vrijwilligers zijn weer goed bezig geweest met het toonbaar maken van de IJsbaanlocatie!
Rusken en onkruid verwijderd, toegang onkruidvrij gemaakt, reklamebord weer opgefrist en het materiaal weer gestest en nagekeken.

 
 
Top

 
Notulen ALV   23-11-2022

Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 21 nov. 2022         Opgemaakt  22 nov. 2022 

 1. De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle vrijwilligers welkom.
 2. Notulen 24 nov.2021 worden vastgesteld
 3. Ingekomen stukken: Tjeerd doet verslag van zijn bezoek o.a. aan ons erelid dhr. H. Top. Helaas laat zijn gezondheid hem de laatste tijd wat in de steek. B. Kracht heeft aangegeven geen vrijwilligerswerk meer kan doen vanwege zijn gezondheid, maar wel graag op de hoogte te willen blijven van het reilen zeilen van de vereniging. Na een verhuizing van Mevr. Hummel naar de      Gabriëlflat geldt dit ok voor haar. Na het voorstel om deze mensen te vereren met het ERELIDMAATSCHAP werd dit door de vergadering unaniem overgenomen.
 4. De gebruikelijke vrijwilligerswerkzaamheden zijn voor de winter uitgevoerd, helaas zijn er dit seizoen geen ijsdagen geweest.
 5. Verslag van de penningmeester en verklaart de extra donaties van de trouwe leden, ook zijn de transactiekosten bij de ING behoorlijk. Het periodieke onderhoud aan het materiaal is een flinke post. Verder is de huur en de lidmaatschapskaartjes die een groot aandeel uitmaken van de uitgaven
 6. De kascommissie keurt de kas goed. De vergadering verleend decharge aan de penningmeester.
 7. Benoeming kascommissie: P. Hellinga en J. Gol.
 8. Joke is herkiesbaar als secretaris. Met algemene stemmen is Joke herkozen.
 9. Max verteld wat de wet WBTR inhoud en dat het door de overheid aan ons verplicht is om dit in de statuten op te nemen.
 10. De nieuwe statuten kunnen niet aangenomen worden, omdat er geen 2/3 meerderheid van de leden aanwezig is.
 11. Als lid van de continuïteits commissie is gekozen voor M. Appeldooren.
 12. Baancommissarissen. Martin de Vries, Allert Huberts, Geert Kroodsma en Peter Schepel.
 13. Vrijwilligers-dag 26 november om 9.00 uur: H. Homminga, J.Gol, A. Huberts, A.J. de Vries M. Dirkzwager en T. Annema. Geert neemt bosmaaier mee en maait nog wel even weer.
 14. Rondvraag: Graag de lidmaatschapskaartjes op tijd bij de vrijwilligers brengen i.v.m. de uiterste betaaldatum halverwege december. Er zijn zorgen of er bij langere periode genoeg mensen zijn om de baan open te houden? Hierbij vragen we dan aan alle vrijwilligers om hun maximale inzet.
Opgemaakt door: Tjeerd Annema
 
De vergadering wordt gesloten om 20:35 uur.
 
De aanwezigen worden nog uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
Het bestuur van IJsvereniging Hoogkerk
Top

 
ALV 21 November a.s.   09-11-2022

Hierbij nodigen wij U uit om de algemene ledenvergadering van de IJsvereniging bij te wonen op 21 november a.s. om 20.00 uur Adres: Kerkstraat 145 (Dirkzwager)

 De agenda luidt als volgt:
 1. Opening.
 2. Vaststelling notulen d.d. 24 nov. 2021.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag van de Voorzitter.
 5. Verslag Penningmeester.
 6. Verslag Kascommissie.
 7. Verkiezing Kascommissie.
 8. Verkiezing Secretaris.
 9. Introductie wet WBTR.
 10. Aanpassing STATUTEN (WBTR) (Liggen ter inzage bij Dirkzwager)
 11. Verkiezing “continuïteits commissie”
 12. Vaststelling baancommissarissen.
 13. Vrijwilligers bespreking.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.
Top

 
Koude golf   16-12-2021
Op dit soort natuurijsbanen kan het snel gaan
© ANP Op dit soort natuurijsbanen kan het snel gaan
Het wordt volgende week een stuk kouder. Vanaf dinsdag zakt de temperatuur en blijft het een aantal dagen rond het vriespunt. "Misschien vallen er op kerstochtend zelfs een paar sneeuwbuitjes", zegt Marc de Jong van Buienradar.
We zeggen het er maar gelijk bij: de meteoroloog houdt wat die sneeuw betreft nog wel een slag om de arm. "Er valt voorlopig maar weinig neerslag", zegt De Jong. "Maar als er met kerst wat valt, kan dat zeker winters zijn."
Een officiële witte kerst verwacht De Jong niet. "Daarvoor moet er twee dagen een sneeuwdek liggen in De Bilt. Dat is sinds 1901 pas acht keer voorgekomen."
Schaatsbanen
De lagere temperaturen van de komende week zijn te zien in de 'pluim', een grafiek van 50 verschillende weerberekeningen. Vanaf dinsdag is te zien dat de temperatuur in de meeste verwachtingen rond het vriespunt ligt, en tijdens kerst zelfs iets eronder. 
Kunnen de schaatsen in de kerstvakantie van zolder geplukt worden? De Jong: "Om te schaatsen op natuurijs moet je wel echt ijsdagen hebben, waarbij het ook overdag niet boven nul is. Maar op schaatsbanen, zoals ondergespoten atletiek- en sintelbanen, is er best wel een kans dat je daar rond kerst kan schaatsen."
Koude bel
De vorst komt volgens De Jong uit een 'bel koude lucht' vanuit het noorden. "De meeste weerbureaus verwachten dat die bel over Oost-Duitsland en Polen trekt. Maar in een week kan er veel gebeuren: hij kan dus ook meer over ons land heenkomen."
Mocht dat gebeuren, dan zou het zelfs -9 kunnen worden. "Die kans is erg klein, 2 procent", legt De Jong uit. "Maar er is ook een kans van 2 procent dat het juist 11 graden bóven nul wordt. Er zit dus nogal wat spreiding in de verschillende verwachtingen."
Top

 
Piet Paulusma   30-11-2021

Piet Paulusma: ‘Stevige winter met ijs en sneeuw’

Schaatsen in Winsum
Schaatsen in Winsum
Lees het artikel

Top

 
IJsdag   01-03-2018 
Top

 
top