Laatste nieuws:
IJsdikte

Prijzen

De verschillende toegangprijzen zijn Rekeningnummer is: NL73 INGB 0006 4598 76 

Het lidmaatschap blijft van kracht tot dat deze schriftelijk is opgezegd.
Dit dient voor 1 oktober van het komende seizoen te gebeuren.
Het lidmaatschapsseizoen is van 1 oktober t/m 30 september van het volgende jaar.